VІІІ. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАЙОН

Вільнянський район входить до складу районів Запорізької області і розташований у її північній частині. Загальна площа району - 1,272483 тис. га., що становить 4,7% від загальної площі області. Наявна чисельність населення району станом на 01.01.2016 становила 47,6 тис.чол., в тому числі 16,8 тис. міського населення і 30,8 тис. сільського. Число адміністративних одиниць всього – 107, в тому числі 1 місто, 1 селище і 105 сільських населених пунктів

Продовжується негативна тенденція щодо скоpочення сеpедньоpічної чисельності наявного населення в pайоні. За 2015 рік природне скорочення відбулося в кількості 387 чоловік (народилося 450 дітей, померло – 837 чоловік) і тільки за рахунок міграції кількість наявного населення частково вдалося покращити (число прибулих – 622 чол., вибулих -510 чол.). Тобто, якщо на початок року наявна кількість населення складала – 47,8 тис.чоловік. На кінець року чисельність зменшилася до 47,6 тис.чол.

Корисні копалини.З наявних корисних копалин на території району відомі лише будматеріали: каолінові глини та пісок. На межі з Оріхівським районом біля с. Купріянівка є невеликі запаси бурого вугілля. Особливої уваги заслуговують родовища граніту.

На території району добуває граніт промислове підприємство ВАТ «Янцівський гранітний кар'єр». Добування піску здійснюється біля с. Микільське (Московська сільська рада).

В районі проводяться геологорозвідувальні роботи по каоліну. Близько міста Вільнянська виявлені великі поклади каолінових глин.

Сільське господарство.Агропромисловий комплекс району представлений 223 сільськогосподарськими підприємствами, в тому числі 163 фермерськими господарствами. У користуванні сільгосппідприємств району перебуває 70,5 тис. га сільгоспугідь.

Промисловість.Основу промислового комплексу району складають добувна та переробна промисловість. З 21 промислового підприємства району, основну суму обсягів реалізації, що складає близько 90%, формують 7 підприємств. Найбільша питома вага обсягів реалізації промислової продукції в загальному обсязі належить ТОВ «Агропроінвест 08» (66,9%), ТОВ «Ритм» (9,3%), ТОВ «Вільнянський молокозавод» (5,3%), ТОВ «Муліно Трейд» (3,7%), ТОВ НВП «Ріст» (3,4%), ТОВ «ВКП Запоріжпак» (2,2%), ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр» (2,1%).

Проблемні питання галузі: висока зношеність основних виробничих фондів, тенденція до випереджаючого вибуття основних засобів над їх надходженням;висока енерго - та матеріалоємність продукції промисловості, яка негативно впливає на її конкурентоспроможність;значна насиченість внутрішнього ринку товарами легкої промисловості, які завозяться за заниженою митною вартістю, що ставить в нерівні та невигідні умови вітчизняного товаровиробника;зростання закупівельних цін на матеріально-технічні ресурси, енергоносії, сировину при зниженні (уцінці) вартості продукції виробників, в результаті чого збільшуються витрати, зменшуються прибутки та рентабельність;втрата ринку збуту у зв’язку з розірванням договірних відносин з Росією.Інвестиції.Обсяг зовнішньоторговельного обороту за підсумками 2015 року мав позитивне сальдо (17027,6 тис.дол. США.), тобто було більше експортовано товарів аніж імпортовано.

Значні капітальні інвестиції як і протягом минулих років, так і в 2015 році, здійснювалися за рахунок власних коштів підприємств.

Пріоритетними галузями розвитку економіки та підприємств району, які мають високий потенціал та найбільшу інвестиційну привабливість можуть бути агропромисловий сектор, промисловість, будівництво, енергозбереження, туризм, житлово-комунальне господарство, екологічна безпека і потребують першочергового залучення інвестиційних ресурсів.

Житлово-комунальне господарство.У комунальній галузі району працює 20 підприємств та організацій, які надають населенню житлово-комунальні послуги.

Зокрема, в м. Вільнянськ – комунальне підприємство «Вільнянський міськкомунгосп Запорізької області», яке обслуговує житловий фонд територіальної громади м. Вільнянськ, надає послуги з вивезення побутових відходів, СП «Вільнянська дільниця водовідведення» КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради забезпечує надання послуг з централізованого водовідведення на міській території. Послуги з централізованого теплопостачання надає ОВУЖКГ м.Вільнянськ, яке орендує три міські котельні загальною потужністю 18.9 Гкал/год. та тепловими мережами протяжністю 6,5 км. Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів на вироблення 1 Гкал теплової енергії становлять 166,8 кг (затверджена норма 166,8 кг) умовного палива.

В сільській місцевості послуги з обслуговування житла, вивезення побутових відходів, водопостачання та водовідведення надають 15 комунальних підприємств - сількомунгоспів які створені при сільських та селищній радах, ТОВ «Комунгосп центр» .Централізоване водопостачання здійснює КП «Водоканал» Запорізької міської ради, яке обслуговує 40,6 тис. жителів району.

Житлово-комунальне господарство району характеризується наступними показниками:

Рівень забезпеченості населених пунктів централізованими системами газопостачання - 79 %, водопостачання - 81%, каналізації - 30 %.

Житловий фонд місцевих рад в районі складає 190 будинків загальною площею 230,3 тис. кв. м, з яких 6 будинків належних ОСББ і 1 ЖБК.

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів складає 80,98 км, з яких 36,5 % потребують реконструкції та відновлення.

Загальна протяжність комунальних водопровідних мереж складає 688,0 км, в т.ч. старих та аварійних – 380 км (55,1%). Витік та невраховані втрати води через аварійний стан водопровідних мереж становить понад 50%.

Протяжність каналізаційних мереж складає 53,0 км, з них старих та аварійних - 19,10 км (36%). У м. Вільнянськ очищення стічних вод здійснюється на каналізаційних очисних спорудах проектною потужністю 10 тис.м3/добу.

Централізоване теплопостачання в районі здійснює 1 підприємство, якими експлуатуються 3 котельні загальною потужністю 18.9 Гкал/годину та тепловими мережами протяжністю 6,5 км у двотрубному обчисленні. Термін експлуатації котлів перевищує 20 років.

Житловий фонд комунальної власності територіальних громад в одній селищній та двох сільських радах обслуговують місцеві сількомунгоспи, в міській раді – КП «Вільнянський міськомунгосп Запорізької області»

На території району створено і зареєстровано шість об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та один житлово-будівельний кооператив.

Транспорт.Район перетинають 2 автомобільні дороги державного значення: Запоріжжя-Донецьк (Н-15) та Харків - Сімферополь – Алушта - Ялта (М-18).

Протяжність автомобільних доріг по району складає 470,7 км, в тому числі: державного значення – 61,4 км (28,8 км – міжнародного значення, 32,6 км – національного) та 409,3 км – місцевого значення (116,2 км - обласного, 293,1 км - районного значення).

Загальна протяжність доріг в межах та поза межами населених пунктів за останньою інформацією складає 468,3 км, в тому числі з твердим покриттям – 317,8 км, загальна протяжність доріг комунальної власності району складає 290,7 км (по м. Вільнянську – 65,6 км), в тому числі 194,7 км з твердим покриттям (по м. Вільнянську – 34,4 км). Потребують капітального та поточного ремонту майже 75% всіх доріг.

Підприємства.На території району діє 328 підприємств роздрібної торгівлі, з них у сільській місцевості – 150, у м. Вільнянську – 177 об’єктів, загальною площею – 27279,7 м кв., з неї торгівельна складає – 16539,72 м. кв., в тому числі: з продажу продовольчої групи товарів – 74 од.; промислової групи товарів – 129 од.; змішаної групи товарів – 125.

Оптову торгівлю на території Вільнянського району здійснюють 1 суб’єкт підприємницької діяльності ПП «Транзит Плюс», з торговельною площею – 20 м кв. У вищезазначеної юридичної особи є в наявності оптові склади.

З 33 об’єктів ресторанного господарства в сільській місцевості функціонує 24 об’єкти ресторанного господарства, а у м. Вільнянську лише 9 об’єктів.

В районі функціонує 44 підприємства побутового обслуговування населення, з них у сільській місцевості – 3, у м. Вільнянську – 41 об’єкт, загальною площею 9806,9 м кв., з площею виробничих приміщень 4263,35 м кв.

На сьогодні на території міста Вільнянська діють два ринки та торгівельний комплекс. Вони не належать до комунальної власності територіальної громади міста Вільнянськ, а є приватною власністю юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Фінанси.Зведений бюджет Вільнянського району складається з 22 місцевих бюджетів, у тому числі 19 сільських, 1 селищний, 1 міський та 1 районний бюджет.

В структурі доходів зведеного бюджету Вільнянського району найбільшу питому вагу становлять надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб– 51,9 % загального фонду. На території Вільнянського району найбільшими платниками податку на доходи найманих працівників являються (в контингенті): відділ освіти, молоді та спорту Вільнянської РДА – 6,2 млн.грн., ТОВ „Ритм” – 4,7 млн.грн.; Центральна районна комунальна лікарня та Центр первинної медико-санітарної допомоги – 2,6 млн.грн.; ТОВ «Агропромінвест 08» - 1,7 млн.грн.; ВАТ «Запоріжжяобленерго» - 1,14 млн.грн.

Середньомісячна заробітна плата (дохід) 1 штатного працівника по району за 2015 рік складає 3329,23 грн. (2014р.- 2534,58 грн.), що становить 79,3% до середнього рівня по регіону .

Освіта.Для забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти у районі сформована мережа закладів узгоджена з кількісними показниками населення та його потребами в освітніх послугах. В її складі станом на 1 січня 2016 року є 26 загальноосвітніх навчальних закладів на 4560 учнів, з яких 16 закладів є навчально-виховними комплексами «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», 8 дошкільних навчальних закладів,

Центр дитячої та юнацької творчості, районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос».

Фізична культура і спорт.Реалізацією розвитку фізичної культури та спорту у районі займаються: відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; спортивний фізкультурно-оздоровчий клуб “Колос” та дитячо-юнацька спортивна школа “Колос”, у якій працює 6 відділень.

Охорона здоров`я.Медичну допомогу населенню Вільнянського району на первинному рівні надає КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вільнянської районної ради, до якого входять 11 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ), 8 фельдшерсько-акушерських пунктів, 19 фельдшерських пунктів.Медичну допомогу на вторинному рівні забезепечує Вільнянська центральна районна комунальна лікарня.

Культура.Мережа установ культури Вільнянського району:

- 21 сільський будинок культури;

- 1 комунальна установа «Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної ради;

- 1 дитяча та 1 бібліотека для дорослих у місті, 18 сільських бібліотек-філій, які об’єднані у комунальну установу «Вільнянська централізована бібліотечна система»;

- 4 школи естетичного виховання: комунальний заклад «Вільнянська дитяча музична школа» Вільнянської районної ради, комунальний заклад «Вільнянська дитяча художня школа» Вільнянської районної ради, комунальний заклад «Михайлівська дитяча музична школа» Вільнянської районної ради, комунальний заклад «Матвіївська дитяча музична школа» Вільнянської районної ради;

- 1 комунальна установа «Вільнянський районний краєзнавчий музей» Вільнянської районної ради.


6635133094711459.html
6635240079256507.html
    PR.RU™