Показники фінансової стійкості підприємства  

Показники фінансової стійкості підприємства

∆ ВОК= + 51620.4

∆ ВДД= + 51620.4

∆ ЗДЗ = + 76479

М = (+ 51620.4; + 51620.4; + 76479)=(1;1;1)= М1

Абсолютна фінансова стійкість .Високий рівень платоспроможності. Підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів.Джерела фінансування запасів власний оборотний капітал (чистий оборотний капітал)

∆ ВОК=+ 81790.2

∆ ВДД=+ 81790.2

∆ ЗДЗ = - 74715.2

М = (+ 81790.2; + 81790.2; - 74715.2)= (1;1;0) = М2

Нормальна фінансова стійкість, гарантує виконання фінансових зобов’язань підприємства. Нормальна платоспроможність підприємства. Джерела фінансування запасів власний оборотний капітал і довгострокові кредити.

Два роки в порівнянні

∆ ВОК= 81790.2 - 51620.4= 30169.8

∆ ВДД= 81790.2 - 51620.4 =30169.8

∆ ЗДЗ = - 74715.2 - 76479 = - 151194.2

М = (30169.8; 30169.8; - 151194.2) = (1;1;0) = М2

В порівнянні за два роки можемо сказати,що фінансова стійкість є нормальною. Нормальна платоспроможність підприємства.

Джерела фінансування запасів власний оборотний капітал і довгострокові кредити.

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн) Підприємства є фінансово незалежним від зовнішніх джерел фінансування.
0.07
Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 1.42 1.53 Підприємство здатне залучати зовнішні джерела фінансування
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кзвз) 0.93 0,22 Підприємство повністю забезпечено власними джерелами фінансування
Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних активів 0,5 0.2 Підприємство не потребує залучення інвестиційного капіталу
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 0,01 Показує,що підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів
Коефіцієнт постійного активу 0.8 0.6 Фінансування не є стійким

3. Аналізуємо прибуток і систему показників для оцінки рентабельності:

1. Рентабельність продажу

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,0007 0,003 0,003 0,007

За результатом вирахувань бачимо, що сума прибутку, яка припадає на кожну гривню реалізованої продукції збільшується, попит на продукцію росте.

2. Рентабельність сукупного капіталу

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,0002 0,0005 0,0005 0,005За результатом вирахувань бачимо, ефективність сукупного капіталу зростає, це свідчить про зростання попиту на продукцію підприємства та нормальний рівень володіння активами.

3. Рентабельність необоротних активів

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,0008 0,0036 0,0036 0,0032

За результатом вирахувань бачимо, що ефективність використання необоротних активів знижується в 2008р. Це може свідчити про кризовий вплив на підприємство і не можливість прогнозування його діяльності.

4. Рентабельність власного капіталу

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,00086 0,0035 0,0035 0,0033

За результатом вирахувань бачимо, що є передумови для неефективного використання власного капіталу

5. Рентабельність продукції

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,0003 0,0008 0,0008 0,004

За результатом вирахувань бачимо,що зростає прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

6. Загально оборотність капіталу

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,89 0,84 0,84 1,4

За результатом вирахувань бачимо, що швидкість обороту загального капіталу зростає, це свідчить про прискорення обороту засобів підприємства та інфляційне зростання цін (економічна криза)7. Чиста рентабельність

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,02 0,06 0,06 0,3

За результатом вирахувань бачимо, що об’єм виручки зростає, свідчить про активну політику підприємства в ціноутворенні та інфляційному зростанні цін.

8. Економічна рентабельність

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
0,1 0,41 0,41

За результатом вирахувань бачимо, що майно підприємство ефективно використовується під час кризи.

9. Затратовіддача

2007 рік. 2008 рік.
За попер.період За звітній період За попер.період За звітній період
9% 6% 6% 5,6%

За результатом вирахувань бачимо, що об’єм прибутку на кожні 1000 грн. зменшився в 2007 – вплив кризи, та не можливість прогнозування, та невелике падіння в 2008 свідчить вже про застосування антикризових заходів.


6852805397378263.html
6852872541055090.html
    PR.RU™