Функціональні системи. Адаптаційні системи. Домінуюча система організму.

Функціональні системи організму - динамічні, саморегулівні центрально-периферичні організації, що забезпечують своєю діяльністю корисні для метаболізму організму і його пристосування до навколишнього середовища результати.

Для досягнення корисних для організму результатів у функціональних системах вибірково об'єднуються елементи різних рівнів. В організмі це тканини різних органів, механізми нервової і гуморальної регуляції. Регуляторні взаємини, властиві функціональним системам, забезпечують необхідну адаптивну стійкість результатів їх діяльності та взаімосодействія окремих елементів для досягнення корисних результатів для всього організму в цілому. Їх роль можуть виконувати результати метаболічних реакцій в тканинах, а також різні показники внутрішнього середовища організму, що забезпечують різні боки метаболічних процесів; результати поведінкової діяльності, що задовольняють провідні біологічні потреби живих істот у воді, їжі, розмноженні, уникненні небезпеки і т.д.; досягнення тваринами результатів стадної групової діяльності (популяційні функціональні системи); задоволення біологічних потреб, отримання освіти, задоволення духовних потреб, захист суспільства і т.д., тобто на досягнення людиною соціально значущих результатів (спеціальні функціональні системи соціального рівня).

Оборотність адаптації, явища фізіологічної і патологічної адаптації.

Безперервність адаптації. Принциповою особливістю біологічної адаптації є її актуальність. Якщо те чи інше властивість, що виникло в результаті адаптації, ніколи більше не використовувалося або довго не використовувалося, це властивість втрачається. Організм вельми ощадливо економить свої ресурси і не витрачає їх даремно на структури і функції, на які немає «попиту».

фізіологічна адаптація - це процес досягнення стійкості рівня активності механізмів управління функціональних систем, органів і тканин, який забезпечує можливість тривалої активної життєдіяльності організму тварини і людини в змінених умовах існування і здатність до відтворення здорового потомства.

адаптація в патології може відбивати різні функціональні стани: функціональне напруження, зниження або перекручення функції тканини (органа). У зв'язку з цим воно може виявлятися різними патологічними процесами:

атрофією;

гіпертрофією (гіперплазію);

організацією;

перебудовою тканин;

метаплазией;

дисплазією.


6536897324727566.html
6536974939169170.html
    PR.RU™