LC -елементах.

Вихідні схеми узгодження вирішують дві основні задачі:

а) трансформація опорів;

б) фільтрація вищих гармонік.

Оскільки , а опір навантаження , то відповідно необхідно узгодити дані опори, для цього використаємо наступну схему узгодження.

Вихідні каскади працюють в режимі В з відсіканням струму вихідного електрода. При цьому , а коефіцієнти розкладання косинусоїдального імпульса дорівнюють:

.

Отримаємо: ,

Одержана схема узгодження має вигляд:


Розрахунок вхідних (міжкаскадних) схем узгодження:

Після розрахунку вхідного кола транзистора вибирається та розраховується вхідна схема узгодження, яка виконує дві функції:

1. Нейтралізує реактивність вхідного опору транзистора .

2. Трансформує вхідний опір в попереднього каскаду. Якщо попереднього каскаду невідомий, то величина вхідного опору схеми узгодження вибирається 50 Ом.

3.

Встановим узгоджувальну Т-ланку:

Добротність катушки індуктивності:

Використаємо проміжний опір

Визначимо опори та номінали елементів схеми:

Визначимо ККД схеми узгодження:


6527398066812845.html
6527459001081748.html
    PR.RU™