Первинний облік наявності і руху довгострокових біологічних активів тваринництва

Первинний облік довгострокових біологічних активів тваринництва, здійснюється відповідно до їх руху (надходження, вибуття, внутрішньогосподарське переміщення), та підтверджується, при цьому, документально.

Основне стадо формується з довгострокових біологічних активів тваринництва, представлених такими тваринами: корови та бики-плідники, свиноматки, кнури-плідники, вівцематки, барани-плідники, барани-пробни- ки, валухи тощо. Вони належать до складу довгострокових біологічних активів тваринництва [17].

Витрати з формування основного стада складаються з вартості продуктивних чи робочих тварин, що були придбані у різних організаціях, отримані безоплатно, або ж вирощені у власному господарстві, а також витрати з їх доставки до місця утримання [14].

Відповідно до П(с)БО 30 «Біологічні активи», операції, щодо формування основного стада, відносяться до витрат зі створення довгострокових біологічних активів і є капітальними інвестиціями.

Вони обліковуються на субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів» [14].

Головним каналом формування основного стада є переведення вирощеного молодняка тварин в основне стадо.

Витрати, що були понесені на вирощування тварин на власному підприємстві, можна вирахувати, наприклад, за допомогою витратного підходу, для розрахунку вартості основного стада продуктивної і робочої худоби.

Згідно Методичних рекомендацій з оцінки, вартість однієї голови основного стада великої рогатої худоби, свиней і овець визначають за величиною витрат на вирощування цієї голови, і складається з витрат на вирощування живої маси тварин та витрат на формування їх племінних і продуктивних якостей [15].

Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцінка наведені в таблиці 2.1.1

В зв’язку з тим, що переведений молодняк тварин в основне стадо досягнув продуктивного віку, в бухгалтерському обліку довгострокових біологічних активів тваринництва не застосовуються субрахунки 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю» і 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю». Водночас слід зазначити, що в сільськогосподарських підприємствах калькулювання собівартості продукції вирощування тварин здійснюється один раз в кінці календарного року, тому протягом календарного року вартість переведеного молодняка тварин в основне стадо буде здійснюватися за плановою собівартістю (одного центнера живої маси або однієї голови), тому калькуляційні різниці між фактичною і плановою собівартістю переведеної худоби в основне стадо будуть списуватися 31 грудня відповідного звітного року. Вказані галузеві особливості суттєво впливають на визначення вартості довгострокових біологічних активів тваринництва, що амортизуються.

Переведення молодняка тварин в основне стадо оформляється Актом приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (ДБАСГ – 2).

Важливим каналом формування основного стада тварин є придбання на стороні. Підприємства, як правило купують племінні високопродуктивні тварини у племінних господарствах з метою покращення продуктивних і племінних якостей дорослої худоби.

Таблиця 2.1.1


6521633904694550.html
6521760404040881.html
    PR.RU™